top of page
BUILDING_BUSINESS_CLARITY2-B5000px.jpg

BUSINESS COMPASS

Når du er indrestyret, er din virksomhed altid på rette kurs

På dette kursus bygger du dit indre kompas, så du i din virksomhed altid:

 • går i den rigtige retning

 • ved, hvad du skal gøre og hvordan

 

- uden at blive forstyrret af frygt og tvivl.

Den største hindring i din virksomhed er dig selv

Den floskel er sand, og jo mindre bevidst du er, om hvordan du inderst inde er skruet sammen, des mere er du styret af din frygt:

 • Falske indre stemmer

 • Hæmmende overbevisninger

 • Skamfulde skyggesider

 • Dårlige vaner

 • Uhensigtsmæssige tankemønstre

 

Jo mere bevidst du er om din frygt, des mere kan du være i tillid, og tillid er din kilde til alt det, der gør dig i stand til at nå dine mål, udleve din drøm og give din gave til verden.

FRA SMERTE TIL GULD - Derfor har jeg skabt det her kursus

Hvor ville jeg dog ønske, at det her kursus havde eksisteret, da jeg selv startede ud som selvstændig! Kurset der transformerer vores smerte fra at være showstopperen i vores virksomhed til at være guldet i vores gave til verden.

Vi selvstændige hjertearbejdere har et oprigtigt ønske om at gøre en positiv forskel i verden, og det ønske udspringer tit af nogle hårde oplevelser og bitre erfaringer, som vi har været udsat for allerede tidligt i vores liv.

Vi har oplevet en smerte og har til en vis grad dealet med den, men det er de færreste af os, der undgår at tage den smerte med ind i vores virksomhed. På godt og på ondt.

Det gode ved smerten er, at den rummer guldet i den gave, vi har at give til verden, især når vi er bevidste om guldet i vores smerte.

Jo mindre bevidste vi er, des mere er smerten en irriterende showstopper, som f.eks. gør os bange for:​

 • at blive synlige

 • at skille os ud

 • at fejle og få nederlag

 • succes

 • ikke at være god nok

 • at blive afsløret som ikke dygtig nok

 • en usikker økonomi

 • at sælge

 • at arbejde alene (uden kolleger)

Jeg har skabt det her kursus, for at du kan blive bevidst om din smerte og begynde at lære dig selv rigtig at kende, så du kan skabe den stærke og solide sokkel, som skal bære din virksomhed ud i verden, ud i lyset og ud til alle dem, der har gavn af netop DIN gave.

MEME-Transformer_smerte_til_guld-B1500px.jpg

Kurset er for dig, der er selvstændig, ambitiøs og drømmer om at hjælpe andre, skabe en forandring og gøre en stor forskel.

 

Men som oplever at:

 • Du kæmper jævnligt for at blive motiveret til at gøre det, der skal gøres i din virksomhed.

 • Det kniber med disciplinen og at få taget den handling, som du planlægger.

 • Du bruger for meget tid på overspringshandlinger.

 • Du bruger for meget tid på kurser, især de her bootcamps og 1-dagskurser, som jo er gratis og lokker med løfter om resultater.

 • Du tvivler af og til på, om du er på rette vej, eller om du bør sadle om.

 • Du føler dig drænet af hele tiden at ”være i proces” ifm. at arbejde med dig selv.

 • Du har tænkt tanken, om du mon skulle droppe det hele og få et job.

 • Du ejer ikke rigtig det at være selvstændig og føler dig fake, når du siger til folk, at du er selvstændig.

 

 

Alligevel kan du ikke lade være med at prøve, fordi du i hjertet er selvstændig med en gave at give til verden.

Du kan mærke, at det vil føles helt forkert at droppe din virksomhed, og det vil være et nederlag for dig på et dybt personligt plan.

Din drøm om at gøre verden bedre er den største og smukkeste intention, men hvordan skal du dog udleve den drøm, når du hele tiden oplever, at dine strategier og planer i din virksomhed bliver forpurret af frygt og tvivl?

Den onde spiral

Jeg har været selvstændig i mange år og har både en uddannelse og en fortid som virksomhedskommunikatør, og det er min erfaring, at den største årsag, til at folk ikke lykkes som selvstændig, er, at de ikke har deres indre basis på plads.

 

De er for nemme at vælte!

 

Frygt og tvivl har alt for nemt ved at krybe over de barrierer, der burde være meget højere, tykkere og stærkere.

+

Det halter som regel gevaldigt med at tage ansvar, handling og beslutninger, og vedholdenhed og disciplin er en by i Rusland.

 

 

Det er for nemt at give op.

Du mærker frustrationen og søger med lys og lygte efter motivation (”Hvis bare jeg ku’ tage mig sammen!”) og ender tit i kløerne på quickfix-idéer som f.eks. flyvske, overfladiske kurser, der lover, at du kan meditere dig til det hele, eller at blot du følger disse x antal trin, så er din succes garanteret.

 

Selvfølgelig løser det ingen problemer, og så begynder frygten og tvivlen for alvor at tage over.

Det er her, du mærker panik og desperation og har tanker om:

 • at du ikke er god nok

 • at du ikke er egnet til at være selvstændig

 • at droppe det hele

Frustration-B1500px.jpg

Der skal jo mad på bordet og tag over hovedet, så rent økonomisk holder den her situation bare ikke, og hvis du har en partner, der støtter dig i den konklusion, så er der ikke ret langt fra tanke til faktisk at begynde at søge et job og stille og roligt at lukke ned for din drøm.

Det er ikke løsningen, og det ved du godt.

Hele dit indre skriger på at give din gave til verden.

Men HVORDAN???

Frustration2-B1500px.jpg

Begynd med basis: DIT LIVSFUNDAMENT

Jeg kan godt forstå, hvis du af og til synes, det hele er uoverskueligt.

Mange taler om, at basis for din virksomhed er at finde din USP, elevatortale og målgruppe. Det er absolut ikke basis, men en vital del af et stærkt business-fundament, som KUN kan falde på plads, når dit eget indre livsfundament er på plads.

DIT BUSINESSFUNDAMENT KAN KUN FALDE PÅ PLADS,

NÅR DIT LIVSFUNDAMENT ER PÅ PLADS

Jeg bruger ordet livsfundament, fordi jeg kalder en spade for en spade.

 

Livsfundament er lig med din basis, dit indre grundlag, din kerne, din essens – kært barn har mange navne, og du ved, hvad jeg mener.

Dette grundlag SKAL du have på plads, dvs. det SKAL du være bevidst om og have arbejdet på, før du sådan rigtig kan skabe noget, der lever op til det, du drømmer om.

Dette grundlag er forudsætningen for din tankegang, dit mindset, din retning, dine valg og beslutninger, OG ikke mindst er det kilden til din drivkraft.

Det er fra dette grundlag, at dit why vokser frem, og det, der gør, at du nemt og uden vaklen kan udføre din mission til gavn for dig selv og verden.

Så det handler altså om, at du bliver bevidst om DIG.

At du bliver indrestyret.

Hvis du er seriøs mht. at få succes som selvstændig, så er der

ingen vej udenom dit livsfundament.

Alle har et - det handler om at blive bevidst om det, så du kan forme det til at blive så hensigtsmæssigt som muligt for dig.

Den gode spiral

Når du har styr på dit indre, så kan du tage styringen og gå med faste skridt i den retning, du ønsker uden at vakle pga. tvivl, ydre omstændigheder eller det, andre måtte sige eller mene.

 

Du er med andre ord blevet indrestyret.

Når du har styringen, så styrkes dine businessevner, og dermed blusser din indre drivkraft op, så du udlever din mission, hvilket bekræfter dig og den, du er, så din selvtillid vokser, og så bliver du ved med at tage styringen, og dermed bliver dine businessevner endnu stærkere og gør din drivkraft kraftigere osv. osv.

Skøn spiral at havne i, ik’?

Du vil opleve, at du simpelthen ikke kan lade være med

at stå op og give den gas i din virksomhed hver dag.

4F6A0664_300-B1500px.jpg
suhyeon-choi--OOiHUFNry8-unsplash_edited

LIDT PRAKTISK OM KURSET

Kurset findes på onlineplatformen Simplero og består af et antal moduler, som frigives løbende i en bestemt rækkefølge over 6 måneder.

Da det her kursus handler om din måde at være i verden på og dermed din måde at drive din virksomhed, handler det om at ændre og forme dit mindset til at blive så gavnligt som muligt for dig. Derfor består kurset primært af lydfiler, fordi jo flere gange du lytter til lydfilerne, des mere vil det lagre sig i dig og krystallisere sig som en ny adfærd hos dig.

Til nogle af lydfilerne er der worksheets, så du har et overblik over de spørgsmål o.l., som du stilles i de pågældende lydfiler. Spørgsmålene besvarer du intuitivt, dvs. at du er åben for at modtage svar i stedet for at sidde og vride din hjerne for at finde svar.

Du har evig adgang til kurset, så du kan tage det:

 • lige så mange gange, du har lyst til og brug for

 • når som helst, det passer dig

 • hvor som helst det passer dig

 

Det fine ved det her kursus er, at det netop mest består af lydfiler, som du kan lytte til, når du vasker op, kører bil, passer dine planter, gør rent osv. På den måde kan du nemt og hurtigt opnå et mere hensigtsmæssigt mindset, fordi du udnytter gentagelsens kraft, uden at du skal finde huller i din kalender, hvor du kan sætte dig ned og gennemgå modulerne.

KURSETS OG MODULERNES INDHOLD

Du kommer til at:

 • finde dine kerneværdier

 • opdage og ændre dine hæmmende overbevisninger

 • få dine skyggesider frem i lyset

 • erstatte dårlige vaner med gode vaner

 • vende negative tankemønstre til positive tankemønstre

 • tilgive og få healing

 • øge din bevidsthed

 • lære forskellen på dine følelser og din intuition

 • lande dine drømme og passioner

 • udøve egenomsorg og selvkærlighed

 • skabe et hensigtsmæssigt selvbillede

 • skrive din selvfortælling

 • sætte præcise ord på dit budskab

 • blive skarp på din vision, dit livsformål og dit vigtigste bidrag

 • rydde op og smide ud på alle planer

 • blive sikker på din mission

 • opøve stærke businessevner

 • HVAD ER HØJERE BEVIDSTHED
  Højere bevidsthed er din højtvibrerende og fintfølende bevidsthed - din sjælsbevidsthed. Som fysisk inkarneret udvikler du din bevidsthed fra det fysiske niveau, dvs. dine sanser og vågne tilstand, gennem dine følelser videre til opmærksomhed på dine tanker, til du vækker dine højere sanser (i daglig tale dine clairvoyante evner, som udover klarsyn kan være klarhørelse, klarlugt, klarsmag, klarviden, klarfølelse m.m.). Du vil nu have en stærk intuition, og alt efter om du bruger denne aktivt, vil din bevidsthed øges. Udviklingen stopper aldrig - det kaldes også ascension, dvs. opstigning. At have en højere bevidsthed er at være vågen på alle planer, at have høje vibrationer og at være trådt ind i den nye tid. ​At opnå en højere bevidsthed og træde ind i den nye tid og energi betyder, at du har skabt balance mellem de feminine og maskuline energier ved at have modet til at udfordre dig selv på flere måder, bl.a. at: ​ - lytte til din intuition - handle på din intuition - udleve dine kerneværdier Når du øver dig på de tre ting og bliver bedre og bedre til at mestre dem, vokser balancen mellem dine feminine og maskuline energier. I den proces vokser din selvindsigt, selvtillid og selvværd, du bryder med dogmer og ”plejer”, du bliver din egen autoritet og tager ansvar for dig selv og dit liv. At tage ansvar for dig selv betyder, at du lærer dine skyggesider at kende, og at du rummer dem, og at du kigger nysgerrigt og ærligt uden fordømmelse på dig selv. ​ Du vil opnå en stor indre styrke og fred, og som din selvindsigt vokser, vokser din indsigt i altings sammenhæng, og du mærker, at alt og alle er forbundet. Du erkender helt ind i sjælen, at alt sker af en dybere årsag (at der er en mening med alt), og du oplever en stadig større synkronicitet i dit liv. ​ Denne udvikling åbner samt styrker din forbindelse til din højere bevidsthed og til universet, og du løfter dig mere og mere ind i den nye tid og den 5. dimension, hvorfra du er et lys, der påvirker verden positivt med din blotte tilstedeværelse. Resultatet er, at du frit og trygt indtager din retmæssige plads i verden, hvor du skinner dit guddommelige lys og med lethed giver din gave til verden. Din superpower er sluppet fri!
 • HVORFOR JEG VIL HJÆLPE DIG
  Mennesker med høj bevidsthed har en højere vibration og har en større positiv virkning på deres omgivelser end mennesker med lavere bevidsthed. Behovet for mennesker med så høje vibrationer, at de er strålende lys, der påvirker verden positivt med deres blotte tilstedeværelse, er enormt her i den nye tid, fordi sådanne mennesker er med til at løfte andre mennesker ind i den nye tid. Jeg følger et stærkt indre kald til at bidrage til dette, og jeg tror på, verden bliver bedre, når mennesker vågner, bliver bevidste, skruer op for dem selv og opnår en højere bevidsthed. Når du lever ud fra en højere bevidsthed, så: er der ikke længere plads til autopiloten og 'plejer' - de to største ”syndere” i en ubevidst tilværelse - og du tager bevidst stilling til dit liv mærke du dig selv tydeligt, og du formår at elske samt passe på dig selv har du et højt niveau af selvværd, selvtillid og selvrespekt har du hul igennem til dit højere selv og højere bevidstheder omkring dig tager du ansvar for dit liv, dine beslutninger og handlinger manifesterer du nemt og kan nemt opnå det, du drømmer om er du passionsdrevet og disciplineret oplever du, at hele dit liv (fremfor blot øjeblikke) er i synkronicitet Verden har i høj grad brug for bevidste mennesker med en stabil og stærk kontakt til deres højere selv, som er godt på vej ind i den 5. dimension, og det er min mission at bidrage til den udvikling.
 • HVORDAN JEG HJÆLPER DIG TIL HØJERE BEVIDSTHED
  Meget kort fortalt hjælper jeg dig til en stadig højere bevidsthed via: feltåbning til universbevidsthed kanalisering og clairvoyance (mine stærkeste klarsanser er klarviden og klarhørelse) mine afprøvede & effektive metoder i personlig udvikling Vi gennemgår dig fra A til Z, så du får belyst alt det, der hæmmer dig - skyggesider, begrænsende overbevisninger, traumebindinger, uforløste tanke- og følelsesmønstre, et uhensigtsmæssigt mindset m.m. - og alt det, der i sandhed er dig - dine kerneværdier, dine kompetencer, dine drømme og passioner, din unikke gave til verden, dit livsformål. Herefter sætter vi ind med healing, meditationer, øvelser m.m., præcis hvor du har brug for det, for at øge dine vibrationer så meget som muligt.
 • MINE KOMPETENCER OG VÆRKTØJER
  Min kompetencer spænder bl.a. over: energiarbejde og det åndelige/spirituelle virke (bl.a. kanalisering, DNA-aktivering, ascension og de universelle love) virksomhedskommunikation, branding og journalistik iværksætteri og virksomhedsdrift psykosomatik og personlig træning i fitness Jeg har stærke klarsanser og en overdreven evne til at spotte diskrepans i menneskers adfærd, en evne der gør mig i stand til at spotte alle dine blinde vinkler. Jeg arbejder indgående med menneskers følelser, mønstre og kerneværdier, som er nøglen til den enkeltes livsformål og mission, og det løfter jeg op i en ny og højere bevidsthed hos dig. Når vi kombinerer det med branding, skiller du dig ikke bare ud på markedet, du stråler! Jeg har lavet både fysiske og online kurser og uddannelser siden 2017, jeg har bl.a. uddannet krystalbehandlere siden 2018. Jeg tog mit første spirituelle kursus i slutningen af 1980'erne, og der har været mange siden da. Jeg har drevet forskellige virksomheder lige fra butik til webshop og var selvstændig for første gang tilbage i 1990'erne. Jeg er uddannet journalist og har arbejdet på en række jyske avisredaktioner, og jeg har været ansat som virksomhedskommunikatør i forskellige virksomheder. Jeg er uddannet personlig træner og har haft min daglige gang i de fleste fitnesscentre i København. Herudover har jeg været politisk aktiv med en daglig gang på Christiansborg, og jeg har læst jura. I min fritid har jeg bl.a. sunget og spillet i bands, sunget opera, været skuespiller, tegnet, malet og læst en masse.
 • MIN DEPRESSION VISTE MIG VEJEN
  Som barn og teenager var jeg ”tilpasset”. Jeg prøvede at passe mig til, så jeg ikke gjorde nogen vred eller ked af det. Jeg boede i et snævert bur af angst og turde næsten ikke bevæge mig af frygt for konsekvenserne. Måske ikke så underligt set i bakspejlet, så begyndte jeg at lide af depression, da jeg var omkring 14 år. Hverken jeg eller min familie var dengang klar over, at det var depression; vi gik vel ud fra, at det var hormonelt betinget, så der blev ikke gjort noget ved det. Mit liv blev mørkere og mørkere, og meningen med det forsvandt. Jeg følte mig som en tom og meningsløs skal og var stadig ikke klar over, at jeg var havnet i en meget svær klinisk depression. Tvunget til at finde bare den mindste smule mening med livet (alternativet var døden) begyndte jeg som teenager at søge dybt, både i mig selv og i eksistentielle emner. Det var ligesom et kald, der kom indefra. Fra at være troende kristen gik jeg over i ateismen og satte spørgsmålstegn ved alt, og min nysgerrighed (som i øvrigt var en af hovedårsagerne, til at jeg valgte livet) ledte mig ad spændende veje udi den spirituelle verden. Gennem årtier søgte, læste og uddannede jeg mig, før det gik op for mig, at ægte livsglæde handler om at være tro mod sig selv. Og det kan man kun være, når man kender sig selv. Over årene havde jeg bl.a. uddannet mig til krystalhealer, personlig træner, journalist og virksomhedskommunikatør, og med min åbning "opad til" blev jeg ledt ud af min depression via veje og omveje, som jeg nu har dissekeret og komprimeret til brugbare værktøjer og metoder til gavn for andre. Hele processen - altså de mange år med depression, søgen og finden - hev mig igennem de lavere emotioner og mit lavere selv, og jeg fandt frem til mit højere selv og højere bevidsthed. I takt med at jeg efterlevede min intuition og var tro mod mig selv, øgede jeg min vibration og blev mere og mere tillidsstyret fremfor frygtstyret og trådte ind i det, mange kalder 5. dimension, og videre. Udviklingen stopper aldrig - det kaldes også ascension, dvs. opstigning. Nu hjælper jeg andre med bevidst ascension, så de kan tage rejsen til højere bevidsthed og slippe deres superpower fri i deres virksomhed - til gavn for hele verden.

Når du har været igennem det her kursus, så:

 • hviler du i dig selv

 • oplever du et flow af styrke indeni dig

 • oplever du en glæde og stolthed ved at være dig

 • føler du en indre sikkerhed, der kommer fra at vide, hvem du er, og hvor du er på vej hen

 • er der ingen slinger eller vaklen, kun faste skridt fremad i den rigtige retning

 • finder du svarene i dig selv – nemt og hurtigt

 • ved du, hvad du skal gøre og hvordan

 • har du en stærkere intuition end i dag

 • har du stærkere businessevner end i dag

 • oplever du en enorm drivkraft - du kan simpelthen ikke kan lade være med at stå op og give den gas i din virksomhed hver dag

DIN  INVESTERING

Normalt: 17.000 kr. + moms

ÅBNINGSTILBUD

10.000 kr. + moms

Du kan selvfølgelig vælge rater:

7 rater à 1679 kr. + moms

 

Skulle du få lyst til eller behov for min personlige hjælp, sparring og rådgivning,

så har du mulighed for at tilkøbe 1:1-sessioner med mig.

KOMMER  SNART!

Hold øje med din inbox, og er du endnu ikke tilmeldt mit nyhedsbrev, så klik her, og få samtidig mit gratis* minikursus

'Opdag den største showstopper i din virksomhed'

*Kurset koster 0 kr., men du "betaler" med din emailadresse og bliver samtidig tilmeldt mit nyhedsbrev. Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet.

bottom of page