BUILDING_BUSINESS_CLARITY2-B5000px.jpg

BUSINESS COMPASS

Når du er indrestyret, er din virksomhed altid på rette kurs

På dette kursus bygger du dit indre kompas, så du i din virksomhed altid:

 • går i den rigtige retning

 • ved, hvad du skal gøre og hvordan

 

- uden at blive forstyrret af frygt og tvivl.

Den største hindring i din virksomhed er dig selv

Den floskel er sand, og jo mindre bevidst du er, om hvordan du inderst inde er skruet sammen, des mere er du styret af din frygt:

 • Falske indre stemmer

 • Hæmmende overbevisninger

 • Skamfulde skyggesider

 • Dårlige vaner

 • Uhensigtsmæssige tankemønstre

 

Jo mere bevidst du er om din frygt, des mere kan du være i tillid, og tillid er din kilde til alt det, der gør dig i stand til at nå dine mål, udleve din drøm og give din gave til verden.

FRA SMERTE TIL GULD - Derfor har jeg skabt det her kursus

Hvor ville jeg dog ønske, at det her kursus havde eksisteret, da jeg selv startede ud som selvstændig! Kurset der transformerer vores smerte fra at være showstopperen i vores virksomhed til at være guldet i vores gave til verden.

Vi selvstændige hjertearbejdere har et oprigtigt ønske om at gøre en positiv forskel i verden, og det ønske udspringer tit af nogle hårde oplevelser og bitre erfaringer, som vi har været udsat for allerede tidligt i vores liv.

Vi har oplevet en smerte og har til en vis grad dealet med den, men det er de færreste af os, der undgår at tage den smerte med ind i vores virksomhed. På godt og på ondt.

Det gode ved smerten er, at den rummer guldet i den gave, vi har at give til verden, især når vi er bevidste om guldet i vores smerte.

Jo mindre bevidste vi er, des mere er smerten en irriterende showstopper, som f.eks. gør os bange for:​

 • at blive synlige

 • at skille os ud

 • at fejle og få nederlag

 • succes

 • ikke at være god nok

 • at blive afsløret som ikke dygtig nok

 • en usikker økonomi

 • at sælge

 • at arbejde alene (uden kolleger)

Jeg har skabt det her kursus, for at du kan blive bevidst om din smerte og begynde at lære dig selv rigtig at kende, så du kan skabe den stærke og solide sokkel, som skal bære din virksomhed ud i verden, ud i lyset og ud til alle dem, der har gavn af netop DIN gave.

MEME-Transformer_smerte_til_guld-B1500px.jpg

Kurset er for dig, der er selvstændig, ambitiøs og drømmer om at hjælpe andre, skabe en forandring og gøre en stor forskel.

 

Men som oplever at:

 • Du kæmper jævnligt for at blive motiveret til at gøre det, der skal gøres i din virksomhed.

 • Det kniber med disciplinen og at få taget den handling, som du planlægger.

 • Du bruger for meget tid på overspringshandlinger.

 • Du bruger for meget tid på kurser, især de her bootcamps og 1-dagskurser, som jo er gratis og lokker med løfter om resultater.

 • Du tvivler af og til på, om du er på rette vej, eller om du bør sadle om.

 • Du føler dig drænet af hele tiden at ”være i proces” ifm. at arbejde med dig selv.

 • Du har tænkt tanken, om du mon skulle droppe det hele og få et job.

 • Du ejer ikke rigtig det at være selvstændig og føler dig fake, når du siger til folk, at du er selvstændig.

 

 

Alligevel kan du ikke lade være med at prøve, fordi du i hjertet er selvstændig med en gave at give til verden.

Du kan mærke, at det vil føles helt forkert at droppe din virksomhed, og det vil være et nederlag for dig på et dybt personligt plan.

Din drøm om at gøre verden bedre er den største og smukkeste intention, men hvordan skal du dog udleve den drøm, når du hele tiden oplever, at dine strategier og planer i din virksomhed bliver forpurret af frygt og tvivl?

Den onde spiral

Jeg har været selvstændig i mange år og har både en uddannelse og en fortid som virksomhedskommunikatør, og det er min erfaring, at den største årsag, til at folk ikke lykkes som selvstændig, er, at de ikke har deres indre basis på plads.

 

De er for nemme at vælte!

 

Frygt og tvivl har alt for nemt ved at krybe over de barrierer, der burde være meget højere, tykkere og stærkere.

+

Det halter som regel gevaldigt med at tage ansvar, handling og beslutninger, og vedholdenhed og disciplin er en by i Rusland.

 

 

Det er for nemt at give op.

Du mærker frustrationen og søger med lys og lygte efter motivation (”Hvis bare jeg ku’ tage mig sammen!”) og ender tit i kløerne på quickfix-idéer som f.eks. flyvske, overfladiske kurser, der lover, at du kan meditere dig til det hele, eller at blot du følger disse x antal trin, så er din succes garanteret.

 

Selvfølgelig løser det ingen problemer, og så begynder frygten og tvivlen for alvor at tage over.

Det er her, du mærker panik og desperation og har tanker om:

 • at du ikke er god nok

 • at du ikke er egnet til at være selvstændig

 • at droppe det hele

Frustration-B1500px.jpg

Der skal jo mad på bordet og tag over hovedet, så rent økonomisk holder den her situation bare ikke, og hvis du har en partner, der støtter dig i den konklusion, så er der ikke ret langt fra tanke til faktisk at begynde at søge et job og stille og roligt at lukke ned for din drøm.

Det er ikke løsningen, og det ved du godt.

Hele dit indre skriger på at give din gave til verden.

Men HVORDAN???

Frustration2-B1500px.jpg

Begynd med basis: DIT LIVSFUNDAMENT

Jeg kan godt forstå, hvis du af og til synes, det hele er uoverskueligt.

Mange taler om, at basis for din virksomhed er at finde din USP, elevatortale og målgruppe. Det er absolut ikke basis, men en vital del af et stærkt business-fundament, som KUN kan falde på plads, når dit eget indre livsfundament er på plads.

DIT BUSINESSFUNDAMENT KAN KUN FALDE PÅ PLADS,

NÅR DIT LIVSFUNDAMENT ER PÅ PLADS

Jeg bruger ordet livsfundament, fordi jeg kalder en spade for en spade.

 

Livsfundament er lig med din basis, dit indre grundlag, din kerne, din essens – kært barn har mange navne, og du ved, hvad jeg mener.

Dette grundlag SKAL du have på plads, dvs. det SKAL du være bevidst om og have arbejdet på, før du sådan rigtig kan skabe noget, der lever op til det, du drømmer om.

Dette grundlag er forudsætningen for din tankegang, dit mindset, din retning, dine valg og beslutninger, OG ikke mindst er det kilden til din drivkraft.

Det er fra dette grundlag, at dit why vokser frem, og det, der gør, at du nemt og uden vaklen kan udføre din mission til gavn for dig selv og verden.

Så det handler altså om, at du bliver bevidst om DIG.

At du bliver indrestyret.

Hvis du er seriøs mht. at få succes som selvstændig, så er der

ingen vej udenom dit livsfundament.

Alle har et - det handler om at blive bevidst om det, så du kan forme det til at blive så hensigtsmæssigt som muligt for dig.

Den gode spiral

Når du har styr på dit indre, så kan du tage styringen og gå med faste skridt i den retning, du ønsker uden at vakle pga. tvivl, ydre omstændigheder eller det, andre måtte sige eller mene.

 

Du er med andre ord blevet indrestyret.

Når du har styringen, så styrkes dine businessevner, og dermed blusser din indre drivkraft op, så du udlever din mission, hvilket bekræfter dig og den, du er, så din selvtillid vokser, og så bliver du ved med at tage styringen, og dermed bliver dine businessevner endnu stærkere og gør din drivkraft kraftigere osv. osv.

Skøn spiral at havne i, ik’?

Du vil opleve, at du simpelthen ikke kan lade være med

at stå op og give den gas i din virksomhed hver dag.

4F6A0664_300-B1500px.jpg
suhyeon-choi--OOiHUFNry8-unsplash_edited

LIDT PRAKTISK OM KURSET

Kurset findes på onlineplatformen Simplero og består af et antal moduler, som frigives løbende i en bestemt rækkefølge over 6 måneder.

Da det her kursus handler om din måde at være i verden på og dermed din måde at drive din virksomhed, handler det om at ændre og forme dit mindset til at blive så gavnligt som muligt for dig. Derfor består kurset primært af lydfiler, fordi jo flere gange du lytter til lydfilerne, des mere vil det lagre sig i dig og krystallisere sig som en ny adfærd hos dig.

Til nogle af lydfilerne er der worksheets, så du har et overblik over de spørgsmål o.l., som du stilles i de pågældende lydfiler. Spørgsmålene besvarer du intuitivt, dvs. at du er åben for at modtage svar i stedet for at sidde og vride din hjerne for at finde svar.

Du har evig adgang til kurset, så du kan tage det:

 • lige så mange gange, du har lyst til og brug for

 • når som helst, det passer dig

 • hvor som helst det passer dig

 

Det fine ved det her kursus er, at det netop mest består af lydfiler, som du kan lytte til, når du vasker op, kører bil, passer dine planter, gør rent osv. På den måde kan du nemt og hurtigt opnå et mere hensigtsmæssigt mindset, fordi du udnytter gentagelsens kraft, uden at du skal finde huller i din kalender, hvor du kan sætte dig ned og gennemgå modulerne.

KURSETS OG MODULERNES INDHOLD

Du kommer til at:

 • finde dine kerneværdier

 • opdage og ændre dine hæmmende overbevisninger

 • få dine skyggesider frem i lyset

 • erstatte dårlige vaner med gode vaner

 • vende negative tankemønstre til positive tankemønstre

 • tilgive og få healing

 • øge din bevidsthed

 • lære forskellen på dine følelser og din intuition

 • lande dine drømme og passioner

 • udøve egenomsorg og selvkærlighed

 • skabe et hensigtsmæssigt selvbillede

 • skrive din selvfortælling

 • sætte præcise ord på dit budskab

 • blive skarp på din vision, dit livsformål og dit vigtigste bidrag

 • rydde op og smide ud på alle planer

 • blive sikker på din mission

 • opøve stærke businessevner

Hvorfor skal jeg tage kurset nu? Kan jeg ikke vente?


Du er selvfølgelig selv herre over, hvad du gør og hvornår, men hvis du er seriøs mht. din virksomhed og at være selvstændig, så kan du ikke udskyde den nødvendige handling på ubestemt tid, fordi du så risikerer at havne endnu længere nede i den onde spiral, ligesom du risikerer at lukke helt ned for din mission – din drøm.

Den nødvendige handling, der skal til, for at du kan overkomme frygt og tvivl, er at lære dig selv at kende helt ind i din kerne og at transformere dine indre faldgruber til solid sokkel.

Det gør du effektivt ved at ændre dit mindset, og det er en proces, der tager tid, så hellere komme i gang nu fremfor i morgen.
Hvem er du, og hvad er din tilgang, Merisa?


Jeg er uddannet alternativ behandler, personlig træner, virksomhedskommunikatør og journalist og har arbejdet inden for de felter i mange år.

Herudover har jeg været selvstændig ad flere omgange, siden jeg var i 20erne.

Mit personlige miks af kompetencer, talenter og erfaringer gør mig i stand til at udleve min drøm og mission om at hjælpe ambitiøse selvstændige til at overkomme deres indre showstoppere, så de nemt kan udføre deres planer og nå deres mål.

Min tilgang til dig og din proces er holistisk, fordi alt hænger sammen, og mine metoder er en afprøvet mikstur af faglige kommunikationsredskaber, personlig udvikling og spirituelle praksisser.

Jeg har arbejdet indgående med den spirituelle verden i flere årtier (siden jeg var teenager) og betegner mig selv som ubevidst kompetent udi det spirituelle, som derfor er en uløselig del af alt, hvad jeg gør, men uden at jeg har et behov for at italesætte det.

Det kan sammenlignes med at lære at køre bil, hvor man i begyndelsen har al fokus på det at lære at køre bil, og når det så sidder på rygraden, fokuserer man kun på at komme fra A til B.

Derfor vil du opleve en meget konkret og helt nede på jorden-tilgang, hvor fokus er på at løfte dig, øge din bevidsthed og lære dig at forstå og udnytte de universelle loves mekanismer.

Læs mere om mig og min mission her.
Hvorfor skulle jeg vælge netop DIT kursus, Merisa?


Hvis du læser med her, så er du sandsynligvis bange for, at der enten kommer en lavere omsætning eller slet ingen omsætning ind næste måned, og hvis du virkelig VIL være selvstændig, og du virkelig VIL din virksomhed, fordi du brænder for at give din gave til verden, så kan du ikke lade stå til. Og så kan jeg godt forstå, hvis du lige nu tænker ”jamen hvordan kan jeg vide, at lige præcis DIT kursus er min redning, Merisa? Hvorfor skulle jeg vælge det fremfor et andet kursus?”

Du skal først og fremmest vælge præcis det kursus eller den hjælp, du vil, bare du vælger intuitivt, dvs. at du vælger med en balance mellem hjerne og krop: dit valg skal give mening for dig på alle planer, og det skal føles rigtigt.

For det andet er mit kursus skabt ud fra den vej, jeg selv har gået. Jeg har stået i præcis den suppedas, som jeg beskriver her på siden, og jeg fandt en løsning. Jeg har dissekeret det, jeg gjorde, og sat det sammen igen i konkrete trin, som er lige til at gå til, for at du kan komme i mål, ligesom jeg gjorde.

For det tredje går kurset helt ind til kernen og ”løser problemet” helt nede fra roden, og sådan bør det også være, når man ønsker transformation. Og jeg tør godt afsløre, at den dybde, som du får på det her kursus, har jeg ikke set på andre businesskurser (og jeg har set mange).

For det fjerde: Jeg tror ikke på tilfældigheder, så der er en mening, med at du læser det her lige nu – dine åndelige guides og business-engle har prikket dig på skulderen og ledt dig hertil som svar på din bøn om hjælp. Hvis de også har ledt dig til andre kurser på andre hjemmesider, så tag det alvorligt, læs om dem, og mærk så ind i, hvad der vil føles som det rigtige for dig at gøre lige nu.

For noget SKAL du gøre, hvis du ikke vil lukke ned.

 • Vælg det kursus eller den hjælp, der føles rigtig for dig
 • Jeg har selv gået vejen, som dette kursus udstikker, og jeg kom i mål
 • Kurset løser problemet helt nede fra roden
 • Der er en mening, med at du har fået øje på dette kursus

Når du har været igennem det her kursus, så:

 • hviler du i dig selv

 • oplever du et flow af styrke indeni dig

 • oplever du en glæde og stolthed ved at være dig

 • føler du en indre sikkerhed, der kommer fra at vide, hvem du er, og hvor du er på vej hen

 • er der ingen slinger eller vaklen, kun faste skridt fremad i den rigtige retning

 • finder du svarene i dig selv – nemt og hurtigt

 • ved du, hvad du skal gøre og hvordan

 • har du en stærkere intuition end i dag

 • har du stærkere businessevner end i dag

 • oplever du en enorm drivkraft - du kan simpelthen ikke kan lade være med at stå op og give den gas i din virksomhed hver dag

DIN  INVESTERING

Normalt: 17.000 kr. + moms

ÅBNINGSTILBUD

10.000 kr. + moms

Du kan selvfølgelig vælge rater:

7 rater à 1679 kr. + moms

 

Skulle du få lyst til eller behov for min personlige hjælp, sparring og rådgivning,

så har du mulighed for at tilkøbe 1:1-sessioner med mig.

KOMMER  SNART!

Hold øje med din inbox, og er du endnu ikke tilmeldt mit nyhedsbrev, så klik her, og få samtidig mit gratis* minikursus

'Opdag den største showstopper i din virksomhed'

*Kurset koster 0 kr., men du "betaler" med din emailadresse og bliver samtidig tilmeldt mit nyhedsbrev. Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet.