FAQ

Prøvebehandlinger

Er der tale om 20 forskellige prøvebehandlinger eller prøveklienter?


Du skal lave mindst 20 prøvebehandlinger under uddannelsen, og du er mere end velkommen til at benytte den samme prøveklient flere gange, men du bør som minimum afprøve metoderne på 8 forskellige mennesker.

De prøveklienter, du har i dit online øveforløb, tæller naturligvis også med.
Hvis nu én prøvebehandling ikke er nok til at vide, om jeg gør en forskel for klienten, og jeg laver et forløb over f.eks. tre gange, tæller det så som én eller tre prøvebehandlinger?


Det vil så tælle som tre prøvebehandlinger. Jeg vil faktisk anbefale, at du laver sådan nogle forløb netop for at få afprøvet dine metoder og på den måde finde ud af, hvilken forskel du kan gøre for din klient.
Efter hvilket modul kan jeg begynde at lave prøve prøvebehandlinger?


Du kan som udgangspunkt gå i gang, når du føler dig klar til det, og du vil i princippet kunne gå i gang efter modul 5. Du bør i hvert fald lave prøvebehandlinger efter modul 7.
Hvad nu hvis jeg er usikker og ikke føler mig klar til at lave prøvebehandlinger?


Dette er noget, vi to tager henad vejen, så det skal du ikke være bekymret for. Især efter dit online øveforløb vil du være rigtig godt klædt på til at lave prøvebehandlinger, og det, du evt. stadig måtte være nervøs for, dealer vi med.

Tid og sted

Hvordan foregår det dokumenterede online øveforløb?


Meget kort fortalt:

Du finder løbende tre prøveklienter, som du udfører visse krystalbehandlinger på. Du filmer behandlingerne og tager nogle billeder og sender det hele til mig. Du lader den enkelte prøveklient udfylde et online spørgeskema (jeg modtager det automatisk). Herefter modtager du feedback fra mig, som udgangspunkt via mail.

Øveforløbet foregår hjemme hos dig selv, hos klienten, i din klinik e.l.
Hvornår er tilmeldingsfristen?


Der er som sådan ingen udover selve startdatoen, dog undtagen når jeg kører løbende indrulning, hvor man kan tilmelde sig efter startdatoen. Hvis du kan gennemføre købet, når du klikker på købslinket, så kan du deltage.
Hvor finder jeg datoer for moduler, øveforløb, eksamen m.m.?


Når du er tilmeldt uddannelsen, får du direkte besked om de relevante datoer og tider samt eventuelle ændringer.

Da alt foregår online og dermed er ret fleksibelt, er der som udgangspunkt ingen datoer, som kan sætte en stopper for dit forløb på uddannelsen.
Hvordan foregår eksamen?


Meget kort fortalt:

Du finder en prøveklient (hverken ven eller familiemedlem), som du udfører visse krystalbehandlinger på. Du filmer behandlingen og tager nogle billeder og sender det hele til mig. Du lader prøveklienten udfylde et online spørgeskema (jeg modtager det automatisk). Du laver samt afleverer en skriftlig opgave. Du booker en 1:1-samtale med mig, hvor vi drøfter dit eksamensforløb. Herefter modtager du dit diplom.

Eksamensforløbet foregår hjemme hos dig selv, i din klinik e.l.

Generelt

Skal jeg have en healeruddannelse eller have deltaget på nogle krystalkurser, inden jeg kommer på krystaluddannelsen, eller kan jeg godt følge med alligevel?


Du behøver ingen kurser eller uddannelser forinden; du kommer til at lære faget helt fra bunden og vil sagtens kunne følge med.
Skal jeg anskaffe visse krystaller inden uddannelsens start?


Nej, men undervejs kan det være, du finder ud af, at du mangler nogen, som du hhv. skal bruge og gerne vil arbejde med.
Det er forskelligt, hvilke og hvor mange sten og krystaller de enkelte elever har ved uddannelsens start; hvis du gerne vil købe nogle, står jeg naturligvis til rådighed med anbefalinger på sælgere, som jeg kan stå inde for. Det hænder også, at jeg sælger ud af mine egne sten og krystaller, og det er selvfølgelig altid mine elever, der får budet først. :-)
Hvorfor skulle jeg lige vælge krystallerne?


Der er rigtig mange grunde til, hvorfor krystallerne er det helt rigtige valg, uanset hvem du er. Nogle af grundene er, at krystaller: - er et naturprodukt, der kommer fra Jorden efter at have vokset i Moder Jord i millioner af år - er naturens reneste vibrationsenheder, uberørt af mennesket - er fysiske og konkrete med spirituelle egenskaber, akkurat ligesom os - har været gennem kosmisk stråling og mange andre processer, som vi ikke helt forstår endnu - har en flere tusinde år gammel historie i menneskets kultur og har været anerkendt og anvendt i mange civilisationer - står usandsynligt stærkt, for du finder ikke noget spirituelt redskab mere afprøvet end dem Herudover har højere universelle bevidstheder knyttet sig til planetens krystaller, som dermed er blevet en slags portaler for den nye tids energi og derfor er den bedste støtte, vi kan få, når vi ønsker at træde ind i den nye tid eller hjælpe andre til det. Når nu vi alle akkurat ligesom vores planet Jorden kommer fra samme sted i universet og består af de samme ”byggesten”, er det så ikke mere end sandsynligt, at gaverne fra Moder Jord er de bedste redskaber for os? Moder Jord viser os sin kærlighed ved fysisk at give os det her konkrete redskab: krystallerne. Derfor ser jeg krystaller som noget af det mest ærlige, konkrete og nede-på-jorden, der findes på det spirituelle og ”alternative” marked. (Selvfølgelig findes der en masse krystaller, der har været i behandling af mennesker eller endda skabt i laboratorier, men det lærer du alt, hvad der er værd at vide, om på uddannelsen.) Og der hersker ingen tvivl om krystallernes effekt. Se bare deres indflydelse på de fleste kulturer gennem tiderne, hvor de har været brugt til bl.a. healing, beskyttelse, talismaner, divination, forskønnelse og ikke mindst til at signalere status. Mennesket har altid påskønnet krystallerne for deres egenskaber, skønhed og værdi, og på den måde har krystallerne altid spillet en rolle i forskellige kulturer og stået sammen med os i vores udvikling. I dag er krystaller tilmed uundværlige i stort set alle former for teknologi, så den empiriske evidens for krystallernes virkning er omfattende. Krystaller har altid været her og vil altid være her, så vi kan vist godt konstatere, at de ikke er et modefænomen eller en dille - krystaller er noget, vores planet har givet os gennem tusinder af år. Fordi krystaller er så tilgængelige for os, er det nemt at tage dem for givet, selvom de har en fantastisk kraft - lidt ligesom vores sol - men de skal absolut ikke undervurderes. I vores tid har lysarbejdere verden over en særlig opgave med at løfte mennesker op i en højere vibration og ind i nye dimensioner, og krystaller er det fuldendte redskab til bl.a. at holde fokus, transformere energi, videregive viden, sikre manifestation samt at skabe kontakt. Nu er der brug for flere og flere mennesker, som har et indgående kendskab til krystallerne, for tiden er inde til at anvende krystallernes fulde potentiale og kraft til et højere formål.
Hvor mange elever vil der være på holdet?


Da det er en online uddannelse, er der i teorien ingen grænser for, hvor mange der kan være på et hold. Jeg skal dog kunne nå at undervise og observere jer alle, derfor ER der en grænse. :-) I praksis svinger det meget, hvor mange elever der er på et hold, men antallet plejer at ligge et sted mellem 5 og 15.
Vil jeg kunne gå ud og tilbyde alle de ting, jeg har været igennem på uddannelsen?


Som udgangspunkt ja, og altså i regi af energiarbejde med sten og krystaller. Det afhænger selvfølgelig i høj grad af, hvad du har lyst til samt flair for; det pejler du dig ind på i løbet af uddannelsen, og du vil derfor blive skarp på netop de områder og metoder, som du brænder mest for.
Jeg er sygemeldt, kan jeg deltage?


Mht. at være sygemeldt, så passer krystalbehandleruddannelsen rigtig fint, for der er hverken faste eller fysiske mødedage, og du tager modulerne samt den eventuelle 1:1-undervisning online, når det passer ind i dit skema.

Krystalbehandleruddannelsen er ikke SU-berettiget og vil ofte blive tolket som en fritidsinteresse, hvorfor du ikke burde have problemer med at deltage set ud fra et lovmæssigt perspektiv, men spørg hellere rette instans for at være sikker.
Hvor finder jeg informationer, svar på mine spørgsmål m.m. løbende under uddannelsen?


I begyndelsen vil du både få en mail med en masse relevant information, som du bør gemme, ligesom du i velkomstmodulet i Simplero har adgang til relevant information. Som en del af at tage ansvar for din egen læringsproces under uddannelsen har jeg herudover sørget for, at du har en række hjælpeværktøjer til din rådighed:

Den lukkede Facebookgruppe: Den aktive dialog her er en integreret og essentiel del af uddannelsen, hvor eleverne hjælper, støtter og inspirerer hinanden, sparrer med hinanden og deler erfaringer. Brug gruppen til at stille alle de spørgsmål, du måtte have til f.eks. sten og krystaller, undervisningsmaterialet, metoder, din udvikling m.m.

Dine lektionsplaner: Her finder du bl.a. svar på, hvad formålet med et modul er, hvad målet med de enkelte lektioner er, og i hvilken grad du skal kunne mestre stoffet. Du modtager en lektionsplan for hvert modul (i Simplero).

Undervisningsmaterialet: Har du spørgsmål til noget, du har læst, så læs det én gang til, og fik du stadig ikke svar, så spørg i Facebookgruppen, hvor jeg også deltager.

Hjemmesiden: Her finder du svar på det meste, hvad angår uddannelsens opbygning og struktur, modulernes indhold, prøvebehandlinger, eksamen m.m. Se især flg. sider:

1:1-undervisning med mig: Har du tilkøbt 1:1-sessioner med mig, booker du en tid online, når du vil have undervisningsmaterialet uddybet, herunder clairvoyante svar ifm. dit virke og dit personlige tema.

Det korte af det lange: Du benytter således hjælpeværktøjerne, før du sender en mail til mig.
Jeg vil gerne med på uddannelsen; er der stadig plads på holdet?


Hvis betalingslinket stadig virker, dvs. at du kan gennemføre købet online, så er der plads på holdet.
Jeg er meget interesseret i krystaller og overvejer pt at tage en krystaluddannelse, men føler mig ikke helt parat endnu pga. personlige årsager, som dræner mig for energi. Hvad gør jeg?


Det er SÅ vigtigt at gå igennem de svære processer i ens liv og passe på sig selv samtidig, så vent endelig med at begynde på en uddannelse, til du føler dig klar. Dette er i øvrigt en øvelse i at tage ansvar for dig selv ved at mærke, hvad DU har behov for. <3

Krystalbehandleruddannelsen starter op mindst én gang om året, så du tilmelder dig bare, når du er klar. Under uddannelsen har du mulighed for at arbejde meget i dybden med dig selv, så mærk efter, om det er det, du har brug for lige nu, eller om det vil være dig for meget lige nu.
Jeg er tiltrukket af krystallerne, men kan ikke rigtig mærke dem - er krystalbehandleruddannelsen så overhovedet noget for mig?


Det kan du tro, den er. At man ikke mærker krystallerne, plejer at betyde, at man vibrerer på samme frekvenser som dem, dvs. at deres energier er godt integreret i dine energier. Det svarer til, at du får dryppet nogle dråber vand på din hud; er vandet koldere eller varmere end din huds temperatur, så mærker du det, men er vandet samme temperatur som din hud, mærker du det ikke.

Så at du ikke mærker dine krystaller, behøver hverken betyde, at du er uegnet til krystalarbejde, eller at krystallerne er sløve, trænger til ”opladning” e.l. - tværtimod.
Jeg har det lidt svært med, at uddannelsen foregår online; har du overvejet at lave en uddannelse, hvor vi mødes fysisk?


Nej. Den nye tid opfordrer til, at vi forbinder os med hinanden på trods af fysisk afstand, og ved at du har online adgang til selve modulerne, og at du har mulighed for 1:1-undervisning via online samtaler, bliver uddannelsen tilpasset dig og dine behov, så mulighederne for din faglige og personlige vækst er størst mulige. Der er dog intet til hinder for, at du og øvrige elever finder sammen fysisk for f.eks. at øve jer.
Jeg kunne godt tænke mig at være prøveklient for dine elever bl.a. for at mærke, hvad uddannelsen går ud på - kan jeg det?


Ja, det kan du sandsynligvis, hvis du bor i nærheden af en aktiv elev. Skriv til mig på mail@merise-mcdowall.com.
Kan man blive RAB (Registreret Alternativ Behandler) med din krystalbehandleruddannelse?


Som udgangspunkt nej, da det meste af Krystalskolens undervisning foregår online, jf. RAB-bekendtgørelsens §10, stk. 1 og 2. Men du vil kunne bruge uddannelsen som supplement til hovedfag healing og terapi. I løbet af 2020 vil det fremgå, hvor mange timer det drejer sig om.

Læs mere her om:

OBS! Jeg vil opfordre dig til at overveje dine bevæggrunde for at lade dig registrere som alternativ behandler og have in mente, at selvom det er en mulighed, der i sin tid blev skabt af netop alternative behandlere, så er det stadig et udtryk for den gamle tid og den gamle energi, hvor det var vigtigt at "have papir på" sine kompetencer, være godkendt/blåstemplet af det konventionelle system osv.
Du kan sagtens have rigtigt gode grunde til at blive RAB, men handler det for dig mest om f.eks. blåstempling, fordi du regner med, at du så vil fremstå mere troværdig, så gør dig den tjeneste at mærke ind i, hvor du helst vil være, og hvor du helst vil arbejde fra: den nye tid og energi eller den gamle. Især hvis du hører ind under det, som DAKOBE kalder "Andre hovedfag".
Vi skrev sammen for et godt stykke tid siden, hvor du oplyste noget andet, end der står her; hvad gælder?


Min virksomhed udvikler sig hele tiden, og dermed er der løbende ændringer; du finder derfor altid den opdaterede version af priser, struktur m.m. her på hjemmesiden.

Opbygning og struktur

Hvor lang tid skal man gennemsnitligt sætte af til hvert modul?


Modulerne består primært af læsestof (pdf'er) og lydfiler, og der er nogle videoer. Der kan være stor forskel på, hvor lang tid forskellige mennesker bruger på et modul, men generelt vil du i gennemsnit nok skulle bruge ca. et par timer pr. modul plus øvelser (f.eks. guidede meditationer) og diverse. Det varierer i øvrigt meget fra modul til modul, hvordan vægtningen mellem læsestof, øvrige filer og øvelser er.

Det første modul er det mest teksttunge, så her bruger du nok nogle flere timer, og så bliver modulerne gradvis mindre tidskrævende, da teorien fylder mest i begyndelsen, og i løbet af uddannelsen fylder det praktiske mere og mere.
Jeg har det lidt svært med, at uddannelsen foregår online; har du overvejet at lave en uddannelse, hvor vi mødes fysisk?


Nej. Den nye tid opfordrer til, at vi forbinder os med hinanden på trods af fysisk afstand, og ved at du har online adgang til selve modulerne, og at du har mulighed for 1:1-undervisning via online samtaler, bliver uddannelsen tilpasset dig og dine behov, så mulighederne for din faglige og personlige vækst er størst mulige. Der er dog intet til hinder for, at du og øvrige elever finder sammen fysisk for f.eks. at øve jer.
Hvor lang tid varer krystalbehandleruddannelsen?


Uddannelsen består af i alt 11 online moduler, 1 online øveforløb samt 1 online eksamensforløb, og du har 1 år til at fuldføre i. Med et nyt modul ca. hver 14. dag kan du gennemføre uddannelsen på helt ned til 7 måneder.
Hvad hvis jeg kommer bagud af en eller anden årsag?


Jeg har tilrettelagt krystalbehandleruddannelsen på sådan en måde, at der er plads til, at livet sker. Vi kan jo ikke forudsige, hvad der kommer til at ske i næste måned eller om tre måneder, og der er altid en mening med det, der sker. Det skal der som sagt være plads til her hos mig, derfor har du et helt år til at fuldføre uddannelsen i.
Hvor tit bør jeg have 1:1-undervisning?


Du har mulighed for at tilkøbe det antal 1:1-sessioner af en 1 times varighed, som du har behov for, og dette behov er enormt individuelt. Det er den største grund, til at jeg har frigjort dem fra den obligatoriske del af uddannelsen, idet nogen brugte alle sessionerne, imens andre stort set aldrig brugte dem. Det er synd at betale for noget, man ikke bruger, derfor har jeg valgt at lade uddannelsen have en lavere pris, og så kan man løbende tilkøbe de sessioner, man har brug for.

Selvom de online 1:1-sessioner ikke er strengt nødvendige for at gennemføre uddannelsen, så opfordrer jeg dig kraftigt til at benytte dig af dem, fordi det er her, du virkelig bliver skarp på det, du gerne vil excellere i, og fordi det er her, du virkelig kan rykke dig i både din personlige/spirituelle udvikling og din business. Og hvis du rigtig gerne vil flytte dig, så anbefaler jeg 1-2 sessioner om måneden.
Hvordan foregår 1:1-undervisningen?


Når du har købt en eller flere 1:1-sessioner, får du adgang til et online booking-system, hvor du booker den tid, du ønsker. Umiddelbart inden vores session modtager du et link i en mail, og lige inden vi skal tale sammen, klikker du på linket og vil blive ført over til vores samtale, der som regel vil foregå i det online mødeprogram Zoom. Som udgangspunkt taler vi sammen uden video, men får vi brug for det, kan vi altid slå video samt deling af skærm til undervejs.

Selve undervisningen foregår sådan, at du bestemmer dagsorden, fordi det, vi taler om, tager udgangspunkt i dig og dine behov.

Umiddelbart efter vores session modtager du en lydoptagelse af den, så du behøver ikke tage noter undervejs.

OBS! Du kan ikke opdele 1:1-timen i 2 halve timer.
SKAL man deltage i hhv. øve- og eksamensforløbet? Kan man ikke bare ”nøjes” med at få viden fra modulerne?


Jo, selvfølgelig kan man det, og det aftaler vi indbyrdes. Det ændrer dog ikke på prisen, ligesom du heller ikke vil få et diplom.
Hvad koster 1:1-sessioner?


Min normale timepris er 2500 kr. inkl. moms, men som elev på krystalbehandleruddannelsen får du som minimum 50 % rabat. Du kan købe lige fra en enkelt 1:1-session ad gangen til 5 og 10 1:1-sessioner ad gangen, og ved køb af hhv. 5 og 10 sessioner får du selvfølgelig endnu mere rabat.

1 stk. 1:1-session med 50 % rabat: 1250 kr.

5 stk. 1:1-sessioner med 55 % rabat: 5625 kr.

10 stk. 1:1-sessioner med 60 % rabat: 10.000 kr.

(Alle priser er inkl. moms)

OBS! Du kan ikke opdele 1:1-timen i 2 halve timer.

Eksamen

Hvordan foregår eksamen?


Meget kort fortalt:

Du finder en prøveklient (hverken ven eller familiemedlem), som du udfører visse krystalbehandlinger på. Du filmer behandlingen og tager nogle billeder og sender det hele til mig. Du lader prøveklienten udfylde et online spørgeskema (jeg modtager det automatisk). Du laver samt afleverer en skriftlig opgave. Du booker en 1:1-samtale med mig, hvor vi drøfter dit eksamensforløb. Herefter modtager du dit diplom.

Eksamensforløbet foregår hjemme hos dig selv, i din klinik e.l.
Skal jeg selv finde min prøveklient til eksamen?


Ja, og vedkommende må hverken være et af dine familiemedlemmer eller en af dine venner.
Er der beståelsesgaranti på din krystalbehandleruddannelse?


Nej, men jeg sørger for løbende at vurdere den enkelte elevs niveau, især gennem øveforløbet. Hvis jeg fornemmer, at du ikke er klar til eksamen, så meddeler jeg dig det.

Økonomi

Hvad koster krystalbehandleruddannelsen?


Den faste pris, som gælder ved betaling på én gang, er ultimo 2020 (inkl. moms):

  • Krystalbehandler: 18.000 kr.

Jeg kører af og til kampagner, hvor du kan spare penge, så jeg anbefaler, at du holder dig opdateret ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.
Min økonomi er ikke den bedste for tiden; kan vi aftale nogle flere rater?


Som udgangspunkt skal du blot være færdig med betalingen i samme måned, som du er færdig med uddannelsen, dvs. den måned, hvor du afslutter dit eksamensforløb.

Bemærk, at ratebetalingen ikke kan strækkes ud over flere måneder, selvom du udsætter eksamen.
Hvordan fungerer det med betalingen, især ratebetaling?


Når du køber en uddannelse online, kan du vælge at betale for den i rater, og her vil du kunne se både antallet af rater og rateprisen. Antallet af rater kan variere, alt efter hvornår uddannelsen købes. Bemærk, at den samlede pris ved ratebetaling er højere, end hvis du betaler hele beløbet på én gang.

OBS! En rate svarer ikke til et modul, dvs. du betaler ikke pr. modul.

Bemærk, at ratebetalingen ikke kan strækkes ud over flere måneder, selvom du udsætter eksamen.

Vil du gerne betale hele beløbet på én gang, har du - udover den online betalingsmulighed - mulighed for at betale via bankoverførsel. Ønsker du det dette, så skriv til mig på mail@merise-mcdowall.com.

Uanset om du betaler hele beløbet på én gang eller i rater, så binder du dig til købet af hele uddannelsen. Se handelsbetingelserne her.
Hvor finder jeg priserne henne?


Den faste pris på krystalbehandleruddannelsen finder du enten lige ovenfor her i FAQ eller på uddannelsens side.

De aktuelle ratepriser kan du desuden se ved at klikke på købsknappen på hjemmesiden, når der er en sådan, og så vælge rate-muligheden.
Jeg vil gerne benytte mig af et aktuelt tilbud, men vil først starte op senere, kan jeg det?


Som udgangspunkt nej, men skriv til mig på mail@merise-mcdowall.com for at høre om dine muligheder.
Kan man få tilskud e.l. til din uddannelse?


Nej.