top of page

Persondatapolitik

 

Dataansvarlig

Merisa McDowall

Gravene 31A, 8800 Viborg

www.merisa-mcdowall.dk

mail@merisa-mcdowall.com

CVR-nr.: 39021986

Indledning
Denne politik om indsamling og behandling af persondata og anvendelse af cookies (herefter kaldet ’politikken’) beskriver, hvordan Merisa McDowall, CVR-nr. 39021986 (herefter kaldet ’os’, ’vi’ eller ’vores’) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde, når:

  1. du besøger og bruger Merisa McDowalls hjemmeside eller online produkter (herefter kaldet ’produktet’)

  2. du tilmelder dig en mailingliste hos os

Når du afgiver dine personoplysninger til os til et af disse formål, accepterer du, at denne politik finder anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilke formål?
Når du bruger vores produkt, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer på vores produkt og dets websites, din IP-adresse og informationer om din computertype (herefter kaldet ’cookiedata’). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores produkt, forbedre konverteringen på vores websites og foretage målrettet markedsføring.
Når du bruger vores produkt, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere produktet korrekt. Disse data er både indsamlet af os og afgivet af dig og kan omfatte navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhed, log over aktivitet ved brug af produktet (herefter kaldet ’generelle kundedata’).
Når du tilmelder dig en mailingliste hos os, indsamler vi oplysninger fra dig for at kunne levere det ønskede nyhedsbrev eller anden lignende kommunikation og markedsføring. Disse oplysninger er afgivet af dig og omfatter navn og e-mail (herefter kaldet ’maildata’). Er du registreret som modtager af vores nyhedsbrev, kan du altid afmelde dig via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte os.
Vi beder dig om at lade være med at indtaste såkaldte særlige kategorier af personoplysninger nogen steder i vores produkt, herunder i kommentarfelter, chat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Særlige kategorier af personoplysninger omfatter oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvad er grundlaget for vores behandling?
Vores behandling af cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig, for at vi kan varetage vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores produkt og tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud.
Vores behandling af dine generelle kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb og brug af vores produkter med dig.
Vores behandling af dine maildata foretages med udgangspunkt i det samtykke, du afgiver ved tilmeldingen til mailinglisten, og for at vi kan varetage vores legitime interesse i at kunne markedsføre tilsvarende produkter og ydelser til dig.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.
Vores eksterne leverandører behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Leverandørerne assisterer vores virksomhed med relevante services, systemer, IT-support og leverandørydelser. Leverandørernes behandling af dine personoplysninger sker udelukkende efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har følgende databehandlere:

E-conomic: Økonomisystem (https://www.e-conomic.dk/privacy)
Acuity Schedule: System til administration af online kalender

Simplero: System til administration af produkter og betaling

Zoom: System til online møder

Stripe: Online betalingsservice der håndterer betalingskort

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du som registreret?
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:
(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
(g) Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne politik under ’Kontakt’.
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Ændringer i denne politik
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på mail@merisa-mcdowall.com.

Sidst opdateret den 25. juni 2021.

bottom of page