top of page
Merise-SH01.jpg

OM MERISA McDOWALL

 

Jeg er Merisa McDowall, og det er min passion at hjælpe dig til et avanceret niveau af bevidsthed og tillid, så du kan slippe din superpower fri i din virksomhed, fyldt med selvtillid og fuldstændig fri for tvivl.

Et avanceret niveau af bevidsthed og tillid er grundlaget for gode businessevner, samt for at du kan finde din superpower, og det er dermed afgørende, for om du får succes med din virksomhed.

Din superpower er præcis dér, hvor din USP og dit why mødes med dit personlige business-brand og din målgruppe. Selvom det lyder simpelt at finde din superpower, så er det nok den sværeste del af dit virke, hvis du ikke får hjælp. Jeg har mange års erfaring med denne proces og har udviklet en metode, der gør processen både overskuelig og spændende.

 

Din superpower er din bevidstgjorte drivkraft, der konstant holder dig i visheden om din mission, hvorfor du har den mission, og hvordan du udfører den. Og så gør den dig i øvrigt 100 % unik og umulig at kopiere.

Når du har din superpower på plads, vil du opleve, hvordan din virksomhed bliver en legende let forlængelse af dig, hvor du er trådt ind i dit lys og nemt og ubesværet udfolder dig med alt, hvad du er og har.

Min superpower er at give dig adgang til din højere bevidsthed, så du kan tage personlige kvantespring i dig selv og din business. Jeg ser tydeligt dig og dine energetiske forbindelser og spotter lynhurtigt diskrepans og ubalancer, så vi kan sætte ind præcis der, hvor "skoen trykker", og jeg kanaliserer den vibration og information, du har brug for, så din superpower lander i dig hurtigt, uden tvivl og med en fantastisk følelse af flow og lethed.

Min superpower har rødder i min passion om at gøre verden til et bedre sted for alle - dyr som mennesker - og for mig handler det om at hjælpe mennesker til en stadig større og højere bevidsthed.
Den vision søger jeg at manifestere ved at løfte selvstændige op i vibration til så høj en bevidsthed som muligt, hvilende på et stærkt livsfundament, så de kan lande deres superpower og give deres gave til verden.

Når jeg hjælper bare én selvstændig til at slippe sin superpower fri i sin virksomhed, så vil rigtig mange mennesker blive påvirket til en højere vibration, som igen påvirker deres omgivelser positivt. På den måde sætter vi sammen mange positive ringe i vandet til gavn for verden.

Hvordan ønsker du at gøre verden til et bedre sted?

Hvad er din superpower?

 • HVAD ER HØJERE BEVIDSTHED
  Højere bevidsthed er din højtvibrerende og fintfølende bevidsthed - din sjælsbevidsthed. Som fysisk inkarneret udvikler du din bevidsthed fra det fysiske niveau, dvs. dine sanser og vågne tilstand, gennem dine følelser videre til opmærksomhed på dine tanker, til du vækker dine højere sanser (i daglig tale dine clairvoyante evner, som udover klarsyn kan være klarhørelse, klarlugt, klarsmag, klarviden, klarfølelse m.m.). Du vil nu have en stærk intuition, og alt efter om du bruger denne aktivt, vil din bevidsthed øges. Udviklingen stopper aldrig - det kaldes også ascension, dvs. opstigning. At have en højere bevidsthed er at være vågen på alle planer, at have høje vibrationer og at være trådt ind i den nye tid. ​At opnå en højere bevidsthed og træde ind i den nye tid og energi betyder, at du har skabt balance mellem de feminine og maskuline energier ved at have modet til at udfordre dig selv på flere måder, bl.a. at: ​ - lytte til din intuition - handle på din intuition - udleve dine kerneværdier Når du øver dig på de tre ting og bliver bedre og bedre til at mestre dem, vokser balancen mellem dine feminine og maskuline energier. I den proces vokser din selvindsigt, selvtillid og selvværd, du bryder med dogmer og ”plejer”, du bliver din egen autoritet og tager ansvar for dig selv og dit liv. At tage ansvar for dig selv betyder, at du lærer dine skyggesider at kende, og at du rummer dem, og at du kigger nysgerrigt og ærligt uden fordømmelse på dig selv. ​ Du vil opnå en stor indre styrke og fred, og som din selvindsigt vokser, vokser din indsigt i altings sammenhæng, og du mærker, at alt og alle er forbundet. Du erkender helt ind i sjælen, at alt sker af en dybere årsag (at der er en mening med alt), og du oplever en stadig større synkronicitet i dit liv. ​ Denne udvikling åbner samt styrker din forbindelse til din højere bevidsthed og til universet, og du løfter dig mere og mere ind i den nye tid og den 5. dimension, hvorfra du er et lys, der påvirker verden positivt med din blotte tilstedeværelse. Resultatet er, at du frit og trygt indtager din retmæssige plads i verden, hvor du skinner dit guddommelige lys og med lethed giver din gave til verden. Din superpower er sluppet fri!
 • HVORFOR JEG VIL HJÆLPE DIG
  Mennesker med høj bevidsthed har en højere vibration og har en større positiv virkning på deres omgivelser end mennesker med lavere bevidsthed. Behovet for mennesker med så høje vibrationer, at de er strålende lys, der påvirker verden positivt med deres blotte tilstedeværelse, er enormt her i den nye tid, fordi sådanne mennesker er med til at løfte andre mennesker ind i den nye tid. Jeg følger et stærkt indre kald til at bidrage til dette, og jeg tror på, verden bliver bedre, når mennesker vågner, bliver bevidste, skruer op for dem selv og opnår en højere bevidsthed. Når du lever ud fra en højere bevidsthed, så: er der ikke længere plads til autopiloten og 'plejer' - de to største ”syndere” i en ubevidst tilværelse - og du tager bevidst stilling til dit liv mærke du dig selv tydeligt, og du formår at elske samt passe på dig selv har du et højt niveau af selvværd, selvtillid og selvrespekt har du hul igennem til dit højere selv og højere bevidstheder omkring dig tager du ansvar for dit liv, dine beslutninger og handlinger manifesterer du nemt og kan nemt opnå det, du drømmer om er du passionsdrevet og disciplineret oplever du, at hele dit liv (fremfor blot øjeblikke) er i synkronicitet Verden har i høj grad brug for bevidste mennesker med en stabil og stærk kontakt til deres højere selv, som er godt på vej ind i den 5. dimension, og det er min mission at bidrage til den udvikling.
 • HVORDAN JEG HJÆLPER DIG TIL HØJERE BEVIDSTHED
  Meget kort fortalt hjælper jeg dig til en stadig højere bevidsthed via: feltåbning til universbevidsthed kanalisering og clairvoyance (mine stærkeste klarsanser er klarviden og klarhørelse) mine afprøvede & effektive metoder i personlig udvikling Vi gennemgår dig fra A til Z, så du får belyst alt det, der hæmmer dig - skyggesider, begrænsende overbevisninger, traumebindinger, uforløste tanke- og følelsesmønstre, et uhensigtsmæssigt mindset m.m. - og alt det, der i sandhed er dig - dine kerneværdier, dine kompetencer, dine drømme og passioner, din unikke gave til verden, dit livsformål. Herefter sætter vi ind med healing, meditationer, øvelser m.m., præcis hvor du har brug for det, for at øge dine vibrationer så meget som muligt.
 • MINE KOMPETENCER OG VÆRKTØJER
  Min kompetencer spænder bl.a. over: energiarbejde og det åndelige/spirituelle virke (bl.a. kanalisering, DNA-aktivering, ascension og de universelle love) virksomhedskommunikation, branding og journalistik iværksætteri og virksomhedsdrift psykosomatik og personlig træning i fitness Jeg har stærke klarsanser og en overdreven evne til at spotte diskrepans i menneskers adfærd, en evne der gør mig i stand til at spotte alle dine blinde vinkler. Jeg arbejder indgående med menneskers følelser, mønstre og kerneværdier, som er nøglen til den enkeltes livsformål og mission, og det løfter jeg op i en ny og højere bevidsthed hos dig. Når vi kombinerer det med branding, skiller du dig ikke bare ud på markedet, du stråler! Jeg har lavet både fysiske og online kurser og uddannelser siden 2017, jeg har bl.a. uddannet krystalbehandlere siden 2018. Jeg tog mit første spirituelle kursus i slutningen af 1980'erne, og der har været mange siden da. Jeg har drevet forskellige virksomheder lige fra butik til webshop og var selvstændig for første gang tilbage i 1990'erne. Jeg er uddannet journalist og har arbejdet på en række jyske avisredaktioner, og jeg har været ansat som virksomhedskommunikatør i forskellige virksomheder. Jeg er uddannet personlig træner og har haft min daglige gang i de fleste fitnesscentre i København. Herudover har jeg været politisk aktiv med en daglig gang på Christiansborg, og jeg har læst jura. I min fritid har jeg bl.a. sunget og spillet i bands, sunget opera, været skuespiller, tegnet, malet og læst en masse.
 • MIN DEPRESSION VISTE MIG VEJEN
  Som barn og teenager var jeg ”tilpasset”. Jeg prøvede at passe mig til, så jeg ikke gjorde nogen vred eller ked af det. Jeg boede i et snævert bur af angst og turde næsten ikke bevæge mig af frygt for konsekvenserne. Måske ikke så underligt set i bakspejlet, så begyndte jeg at lide af depression, da jeg var omkring 14 år. Hverken jeg eller min familie var dengang klar over, at det var depression; vi gik vel ud fra, at det var hormonelt betinget, så der blev ikke gjort noget ved det. Mit liv blev mørkere og mørkere, og meningen med det forsvandt. Jeg følte mig som en tom og meningsløs skal og var stadig ikke klar over, at jeg var havnet i en meget svær klinisk depression. Tvunget til at finde bare den mindste smule mening med livet (alternativet var døden) begyndte jeg som teenager at søge dybt, både i mig selv og i eksistentielle emner. Det var ligesom et kald, der kom indefra. Fra at være troende kristen gik jeg over i ateismen og satte spørgsmålstegn ved alt, og min nysgerrighed (som i øvrigt var en af hovedårsagerne, til at jeg valgte livet) ledte mig ad spændende veje udi den spirituelle verden. Gennem årtier søgte, læste og uddannede jeg mig, før det gik op for mig, at ægte livsglæde handler om at være tro mod sig selv. Og det kan man kun være, når man kender sig selv. Over årene havde jeg bl.a. uddannet mig til krystalhealer, personlig træner, journalist og virksomhedskommunikatør, og med min åbning "opad til" blev jeg ledt ud af min depression via veje og omveje, som jeg nu har dissekeret og komprimeret til brugbare værktøjer og metoder til gavn for andre. Hele processen - altså de mange år med depression, søgen og finden - hev mig igennem de lavere emotioner og mit lavere selv, og jeg fandt frem til mit højere selv og højere bevidsthed. I takt med at jeg efterlevede min intuition og var tro mod mig selv, øgede jeg min vibration og blev mere og mere tillidsstyret fremfor frygtstyret og trådte ind i det, mange kalder 5. dimension, og videre. Udviklingen stopper aldrig - det kaldes også ascension, dvs. opstigning. Nu hjælper jeg andre med bevidst ascension, så de kan tage rejsen til højere bevidsthed og slippe deres superpower fri i deres virksomhed - til gavn for hele verden.
Min historie
Mere om Merisa
bottom of page